BEZPIECZNA KOPIA czyli bezpieczeństwo naszych danych

Bezpieczna kopia

Zapewniamy profesjonalną usługę bezpiecznej kopii, idealnie dostosowaną do Państwa potrzeb.
Nośniki danych przechowywane są w specjalnej szafie pancernej. Kluczem do szafy dysponują jedynie osoby upoważnione ze strony naszej firmy oraz osoby upoważnione ze strony klienta.
Na zlecenie klienta, pracownicy naszej firmy będą odbierać protokolarnie z siedziby Zleceniodawcy określoną ilość nośników danych przekazanych do przechowywania (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy klienta)
Nośniki będą przewożone w zamkniętych walizkach metalowych przez uprawnionych pracowników Firmy Michułka Jerzy.
W przypadkach awaryjnych ( w sobotę lub niedzielę, a także w inne dni wolne od pracy) klient zapotrzebowanie na udostępnienie przechowywanych nośników zgłasza e-mailem, SMSem lub telefonem pod wskazany przez naszą firmę numer telefonu.
W takiej sytuacji Zleceniobiorca ma 16 godz. od terminu otrzymania wiadomości na dostarczenie zleceniodawcy nośników.

Sejf_2