NISZCZENIE DOKUMENTÓW - szybko i profesjonalnie

Klasy tajności niszczenia dokumentów

Profesjonalne niszczenie dokumentów musi się odbywać według normy DIN 66399 na profesjonalnej maszynie spełniającej normy UE, oraz polskie wymogi niszczenia dokumentów I, II, III i IV klasy tajności.

I stopień tajności: materiały ogólne; korespondencja
Szerokość paska: 12mm

II stopień tajności: dokumenty wewnętrzne
Szerokość paska: max 6mm

III stopień tajności: dokumenty poufne
Wymiar ścinki: max 4x80mm

IV stopień tajności: dokumenty tajne
Wymiar ścinki: max 2x15mm

Podpis

Proces niszczenia dokumentów w naszej firmie przebiega w 5 fazach:

Po zgłoszeniu odbioru dokumentów.
Po zgłoszeniu odbioru dokumentów przez Klienta (z 1-2 dniowym wyprzedzeniem), następuje przyjęcie zlecenia i jego udokumentowanie. Tworzony jest harmonogram terminu odbioru oraz plan trasy. Wystawiane są protokoły zdawczo – odbiorcze. Pracownik otrzymuje protokoły z plombami. Udaje się z nimi do klienta.

Odbiór dokumentów do zniszczenia.
Dokumenty odbierane są z siedziby klienta. Za pomocą worków plombowanych plombami jednorazowego użytku o niepowtarzalnych numerach, których wykaz znajduje się na protokole zdawczo – odbiorczym. Zleceniodawca otrzymuje kopię w/w protokołu.

Przewóz dokumentów.
Dokumenty wydane przez Klienta do zniszczenia, są transpotowane do siedziby naszej firmy i umieszczane w bezpiecznym magazynie. Tam oczekują na zniszczenie.

Niszczenie dokumentów.
Dokumenty poddane są procesowi niszczenia za pomocą niszczarki przemysłowej, która dokonuje cięcia i szarpania na ścinki o wielkości 4x80 mm. Niszczenie jest nagrywane na płytę CD od momentu ukazania plomby, poprzez cały proces dozowania dokumentów do niszczarki, aż do momentu opróżnienia worka/pojemnika.

Istnieje również możliwość przekazania płyty CD z procesu niszczenia bądź obecność przedstawiciela klienta podczas niszczenia. Klient może otrzymać dostęp do nagrania przez naszą stronę internetową.

Zgłoszenie odbioru dokumentów.
Fakt zniszczenia dokumentów odnotowywany jest na protokole zdawczo-odbiorczym i przekazywany do biura, gdzie wystawiany jest Certyfikat Zniszczenia, a następnie faktura kończąca cała usługę.

Powstałe ścinki po opróżnieniu niszczarki są przekazywane do dalszej utylizacji i odzysku do współpracujących z nami firmami recyklingowymi.